Happiness said: DON'T LOOK FOR ME

Anastasia Pataridze

Wystawa koncentruje się na jednym z problemów współczesnego życia, w którym człowiek, usiłując uwolnić się od dotyczących go trudności, pragnie sprawić sobie przyjemność poprzez wypoczynek. Centralnym zagadnieniem uczyniłam tzw. współczesny stan ZEN, niemożliwy do osiągnięcia w warunkach obecnej rzeczywistości spokój, którego niemożliwość wynika z uwagi na katastrofalny stan naszej ekologicznej świadomości oraz samego środowiska naturalnego. Tym samym główny ciężar naszego ekologicznego sumienia zostaje zepchnięty w podświadomość, która siłą rzeczy nie jest w stanie udźwignąć przebiegu naszej dotychczasowej historii oraz związanego z tym poczucia odpowiedzialności. W swojej realizacji przemawiam głosem ludzi smutnych, których próby dostarczenia sobie przyjemności, mogącej stanowić odskocznię od obciążonej winą świadomości własnego położenia, spełzają na niczym. Towarzyszące wystawie requiem wprowadza dysonans, uniemożliwiający osiągnięcie stanu ZEN, stanowi pożegnanie z gatunkiem ludzkim oraz wprowadza napięcie, które nigdy nie ulegnie rozluźnieniu.

 

<< Powrót